VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 51 | Thi-thiên 52 | Thi-thiên 53 | Châm-ngôn

Thi-thiên 52:9

52 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó: Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn