VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 54 | Thi-thiên 55 | Thi-thiên 56 | Châm-ngôn

Thi-thiên 55:18

55 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Ngài đã chuộc linh hồn tôi khỏi cơn trận dàn nghịch cùng tôi, và ban bình an cho tôi, Vì những kẻ chiến đấu cùng tôi đông lắm.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn