VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 54 | Thi-thiên 55 | Thi-thiên 56 | Châm-ngôn

Thi-thiên 55:22

55 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn