VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 61 | Thi-thiên 62 | Thi-thiên 63 | Châm-ngôn

Thi-thiên 62:1

62 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn