VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 61 | Thi-thiên 62 | Thi-thiên 63 | Châm-ngôn

Thi-thiên 62:1-2

62 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. 2 Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn