VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 62 | Thi-thiên 63 | Thi-thiên 64 | Châm-ngôn

Thi-thiên 63:3

63 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn