VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 62 | Thi-thiên 63 | Thi-thiên 64 | Châm-ngôn

Thi-thiên 63:6-9

63 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm; 7 Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. 8 Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. 9 Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi Sẽ sa xuống nơi thấp của đất.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn