VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 62 | Thi-thiên 63 | Thi-thiên 64 | Châm-ngôn

Thi-thiên 63:7

63 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn