VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 62 | Thi-thiên 63 | Thi-thiên 64 | Châm-ngôn

Thi-thiên 63:8

63 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn