VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 68 | Thi-thiên 69 | Thi-thiên 70 | Châm-ngôn

Thi-thiên 69:30

69 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn