VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 70 | Thi-thiên 71 | Thi-thiên 72 | Châm-ngôn

Thi-thiên 71:1

71 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài: Chớ hề để tôi bị hổ thẹn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn