VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 75 | Thi-thiên 76 | Thi-thiên 77 | Châm-ngôn

Thi-thiên 76:7

76 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Chính mình Chúa thật là đáng sợ; Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn