VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 76 | Thi-thiên 77 | Thi-thiên 78 | Châm-ngôn

Thi-thiên 77:19

77 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn