VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 77 | Thi-thiên 78 | Thi-thiên 79 | Châm-ngôn

Thi-thiên 78:9

78 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Con cháu Ép-ra-im cầm binh khí và giương cung, Có xây lưng lại trong ngày chiến trận.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn