VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 7 | Thi-thiên 8 | Thi-thiên 9 | Châm-ngôn

Thi-thiên 8:4

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn