VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 7 | Thi-thiên 8 | Thi-thiên 9 | Châm-ngôn

Thi-thiên 8:5

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn