VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 95 | Thi-thiên 96 | Thi-thiên 97 | Châm-ngôn

Thi-thiên 96:1

96 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn