VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 95 | Thi-thiên 96 | Thi-thiên 97 | Châm-ngôn

Thi-thiên 96:2

96 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn