VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 8 | Thi-thiên 9 | Thi-thiên 10 | Châm-ngôn

Thi-thiên 9:8

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website