VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 10:2

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Của phi nghĩa chẳng được ích chi; Song sự công bình giải cứu khỏi chết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn