VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 10:5

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan; Song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn