VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 10:7

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Kỷ niệm người công bình được khen ngợi; Song tên kẻ gian ác rục đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn