VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:15

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Sự thông sáng thật được ân điển; Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn