VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:21-23

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Tai họa đuổi theo kẻ có tội; Còn phước lành là phần thưởng của người công bình. 22 Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình. 23 Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực; Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn