VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:22-25

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình. 23 Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực; Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình; 24 Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. 25 Người công bình ăn cho phỉ dạ mình; Còn bụng kẻ ác bị đói.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn