VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:25

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Người công bình ăn cho phỉ dạ mình; Còn bụng kẻ ác bị đói.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn