VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:7-8

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết; Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của cải nhiều. 8 Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình; Còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn