VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:9-11

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Sự sáng của kẻ lành soi rạng ngời; Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi. 10 Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy. 11 Hoạch tài ắt phải hao bớt; Còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn