VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 14:17

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Người nóng nảy làm điên làm dại; Và kẻ toan mưu ác bị ghét.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn