VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 15:20

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó; Còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website