VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 15:4

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn