VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:13

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Trả lời trước khi nghe, Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn