VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:13,15

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Trả lời trước khi nghe, Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. 15 Lòng người khôn khéo được sự tri thức; Và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn