VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:23

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Người nghèo dùng lời cầu xin; Còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn