VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:9-13

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Kẻ thả trôi trong công việc mình, Cũng là anh em của kẻ phá hại. 10 Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao. 11 Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người, Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao. 12 Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. 13 Trả lời trước khi nghe, Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn