VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:12-13

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. 13 Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng; Hãy mở mắt ra, thì sẽ được no nê bánh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn