VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:5

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu; Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn