VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:8-9

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Vua ngồi trên ngôi xét đoán, Lấy mặt mình đánh tan các điều ác. 9 Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn