VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Châm-ngôn 25 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 24:10

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, Thì sức lực con nhỏ mọn thay.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn