VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Châm-ngôn 25 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 24:3

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vững vàng bởi sự thông sáng;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn