VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Châm-ngôn 25 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 24:9

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Tư tưởng ngu dại là tội lỗi; Kẻ nhạo báng lấy làm gớm ghiếc cho loài người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn