VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 24 | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 25:20

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Ai hát cho lòng buồn thảm nghe, Khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, Và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn