VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 24 | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 25:25

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Tin Lành ở xứ xa đến, Giống như nước mát mẻ cho người khát khao.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn