VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Châm-ngôn 27 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 26:13

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ngoài đường; Một con sư tử ở trong đường phố.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn