VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Châm-ngôn 27 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 26:16

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Kẻ biếng nhác tự nghĩ mình khôn ngoan Hơn bảy người đáp lại cách có lý.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn