VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Châm-ngôn 27 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 26:18-19

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình, Rồi nói rằng: Tôi chơi mà! 19 Khác nào kẻ điên cuồng ném than lửa, Cây tên, và sự chết.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn