VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 26 | Châm-ngôn 27 | Châm-ngôn 28 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 27:17-19

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. 18 Ai săn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó; Và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. 19 Mặt dọi mặt trong nước thế nào, Lòng người đối với người cũng thế ấy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website