VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 26 | Châm-ngôn 27 | Châm-ngôn 28 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 27:19

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Mặt dọi mặt trong nước thế nào, Lòng người đối với người cũng thế ấy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn