VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 27 | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 28:14

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay; Còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn