VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 27 | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 28:23

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Ai quở trách người nào, về sau sẽ được ơn Hơn là kẻ lấy lưỡi mà dua nịnh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn